Praktische tips voor screenen in de zorg

Het screenen van (nieuwe) medewerkers wordt steeds vaker ingezet om kwaliteit te waarborgen, ook in de zorgsector. Zowel van buitenaf – door nieuwe wet- en regelgeving – als van binnenuit – door accreditaties als NIAZ en JCI – wordt het verifiëren van bepaalde gegevens aangemoedigd. ‘Feit blijft echter dat een screeningsproces veel tijd, energie en geld kost,’ aldus Harm Voogt, CEO van Validata Group. In deze nieuwsbrief geeft hij praktische tips voor een efficiënte en succesvolle implementatie van een screeningsbeleid.
 

Screenen gaat om het waarborgen van kwaliteit

‘We zagen het eerder in de financiële markt en nu in de zorgsector; de weerstand die het screenen van (nieuwe) medewerkers in eerste instantie oproept. Toch leert de ervaring dat wanneer een screeningsbeleid zorgvuldig wordt geïmplementeerd, het vooral in je voordeel kan werken,’ vertelt Harm. ‘Screenen heeft niet zozeer te maken met wantrouwen, maar eerder met het waarborgen van kwaliteit. Door de juiste mensen aan te nemen stijgt de kwaliteit van de zorgverlening en de zorginstelling. Daarbij heeft een goed screeningsbeleid een preventieve werking op mensen die kwaadwillen of niet de juiste papieren bezitten. Voorkomen is altijd beter dan genezen; er gaat geen kostbare tijd en energie verloren met onboarden en eventuele reputatieschade wordt vermeden.’
 

1 – Creëer draagvlak bij directie en medewerkers

Hoe zorg je dat de keuzes die je wil maken in het kader van een gedegen screeningbeleid door de hele organisatie worden gesteund? ‘Zorgprofessionals hebben vaak al grote verantwoordelijkheden en een overvolle agenda, zij zitten niet te wachten op meer werk dat voortvloeit uit een nieuw screeningsbeleid,’ zegt Harm. Hoe creëer je draagvlak bij zowel de directie als de medewerkers? ‘Door een weloverwogen beleidsvoering waarin duidelijk wordt uitgelegd waaróm screenen van belang is. Wanneer men doorheeft wat de meerwaarde is van een screeningsbeleid – dat het gaat om het grote plaatje en niet zozeer om een persoonlijke kwestie – is men eerder bereid om mee te werken.’ Pas daarna kan je overgaan tot implementatie.
 

2 – Zorg voor tijdige een duidelijke communicatie

‘Voor een succesvolle implementatie is goede communicatie cruciaal. Het is belangrijk om zowel voor als tijdens het traject alle (nieuwe) medewerkers te informeren over het “hoe en waarom” van een screeningsbeleid. Zelfs in de complexe infrastructuur van een zorginstelling zullen alle afdelingen, elk met hun eigen structuur, het belang moeten inzien van een succesvol screeningsbeleid; goede (nieuwe) medewerkers zullen kwalitatief goede zorg verlenen. Dit vormt de basis voor een goede reputatie van de zorginstelling en de algehele kwaliteit gaat omhoog.’
 

3 – Onderschat het screeningsproces niet   

‘Wanneer alle neuzen dezelfde kant op wijzen is het zaak om het screeningsproces zo gestructureerd mogelijk in te richten. In een sector waar tijd, energie en geld over het algemeen zeer schaars zijn, is efficiëntie een noodzaak,’ zegt Harm. ‘Dan is de vraag of je het screenen zelf intern wil regelen –bijvoorbeeld door er twee medewerkers fulltime mee bezig te laten zijn – of het gaat uitbesteden aan een professionele partij. Het doel van een succesvol screeningsbeleid is de positieve werking; zowel binnen de organisatie als naar buiten toe. Een succesvol screeningsproces hangt onder andere af van het managen van de verwachtingen tijdens de screening zelf, maar ook hoe de privacy van de betrokkene wordt gewaarborgd. Wanneer een zorginstelling haar zaakjes goed op orde heeft zal zij eerder goede zorgprofessionals aantrekken. Screenen is een onderdeel van een veelomvattend kwaliteitsvraagstuk.’Bron/auteur: Validata Group
Publicatiedatum:4 oktober 2017


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord