Meer integriteitsschendingen bij Nederlandse politie, maar minder screening?

In hoeverre weet de Nederlandse politie genoeg over haar aspirant leden dan wel haar huidige medewerkers? ‘Preventief worden er wel dingen geregeld, zoals pre-employment screening, maar repressief laat het nog te wensen over. Dat is natuurlijk wel bijzonder,’ aldus Fred Teeven, oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Actuele berichtgeving laat zien dat de kennis over huidige werknemers onvoldoende is, waardoor ernstige integriteitsschendingen steeds vaker voorkomen.

Steeds minder periodieke screening bij de Nederlandse politie

Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar ernstige integriteitsschendingen binnen de Nederlandse politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)(zie nieuwsbrief 22 september) laat zien dat er met name bij de politie steeds minder wordt gescreend, terwijl deze groep juist het meest kwetsbaar is.
 

Voldoen leden van het korps nog aan kwaliteits- en veiligheidseisen?

‘Normaliter doet de Nederlandse politie wel onderzoek naar de geschiktheid van aspirant leden, maar zodra men in dienst is, wordt er nauwelijks getoetst of er nog wel wordt voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen,’ vertelt Fred Teeven. ‘Uitgezonderd van enkele high riskfuncties waar niet-operationele informatie wordt gedeeld, wordt er geen periodieke screening uitgevoerd.’
 

Een veiligheidsorganisatie die intern geen vinger aan de pols houdt

‘Het is bijzonder dat de organisatie die onze veiligheid moet bewaken haar leden wel screent bij indiensttreding maar vervolgens geen vinger aan de pols houdt. Terwijl juist de periode waarin men tot een organisatie behoord – ook bij andere veiligheidsorganisaties als de brandweer – heel interessant is.’
 

Wanneer zou screenen integriteitsschendingen kunnen voorkomen?

‘Bijvoorbeeld wanneer leden financiële verplichtingen aangaan, waardoor ze kwetsbaarder worden voor het lekken van informatie of voor het aangaan van relaties met bepaalde risicovolle personen. De financiële positie van een medewerker kan een indicator zijn van zijn of haar kwetsbaarheid. Zoiets kan tijdens een screening naar voren komen. Maar ook het al dan niet bezitten en de geldigheid van specifieke diploma’s zijn belangrijke punten om te checken.’

‘De zaken die momenteel negatief in het nieuws komen zijn te verhelpen door – eventueel geautomatiseerd – te laten screenen,’ concludeert Fred Teeven.Bron/auteur: Validata Group
Publicatiedatum:04 oktober 2017


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord