Integriteitsschendingen in de provincies

Het aantal onderzoeken naar integriteitsschendingen door Provinciehuizen stijgt. De onderzoeken variëren van zichzelf verrijkende interim-managers tot ambtenaren die collega’s bedreigen.
 
Tussen 2012 en 2016 werden er 66 integriteitsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van provincies. Geen overbodige luxe, want in 42 gevallen (64%) werd er schending van de ambtelijke of bestuurlijke integriteit vastgesteld. Het aantal onderzoeken is de laatste vijf jaar toegenomen. In 2012 waren er acht onderzoeken, in 2016 maar liefst negentien.
 
De provincie die de afgelopen jaren het meeste aantal onderzoeken (21) naar integriteitschendingen liet uitvoeren is Noord-Holland. Ook in Friesland scoort met 16 onderzoeken hoog. Flevoland is de enige provincie die tussen 2012 en 2016 geen enkel integriteitsonderzoek liet uitvoeren. Wel was Flevoland een van de vijf provincies die toekomstige gedeputeerden voor hun aanstelling screent.
 
De onderzoeken richten zich op uiteenlopende zaken. Bij de meeste integriteitskwesties draait het om fraude en corruptie (21) en belangenverstrengeling (18). Ook naar plichtsverzuim (9) en misbruik van provinciale middelen (8) werd relatief vaak onderzoek gedaan.
 
Meer integriteitsonderzoek betekent niet dat het slechter is gesteld met de integriteit bij provincies. Het betekent vooral dat er meer aandacht is. Sommige provincies hebben de afgelopen jaren een integriteitscoördinator aangesteld. Het beleid van de provincies is steeds meer gericht op het voorkomen van schendingen. Het screenen van nieuwe gedeputeerden, dat inmiddels al door vijf provincies wordt gedaan, draagt hieraan bij.
 
Bron/auteur: NRC Handelsblad
Publicatiedatum:13 juli 2017


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord