De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG): wat verandert er?

‘In 2016 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden, waar elk lidstaat van de Europese Unie in 2018 aan moet voldoen. Per 25 mei 2018 komt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen en is de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing,’ vertelt Mirjam Peer – Legal Counsel en Privacy Officer.
 

Wat betekent de AVG voor (screenings)organisaties?

‘Bij digitaal screenen worden veel persoonsgegevens verwerkt. Daarom is het voor Validata Group belangrijk om de nieuwe Europese wet- en regelgeving goed en efficiënt te implementeren,’ vertelt Mirjam. ‘Niet alleen gaan we met de nieuwe eisen aan de slag, we maken ook van het moment gebruik om bestaande processen onder de loep te nemen. Vanuit deze gedachte ben ik afgelopen mei als Legal Counsel en Privacy Officer aan het team toegevoegd. Mijn juridische en privacy-gerelateerde kennis zal niet alleen in deze periode worden ingezet, maar ook in de toekomst.’
 
‘De belangrijkste punten van de AVG richten zich zowel op diegenen die gescreend worden – ik noem ze nu voor het gemak ‘kandidaten’ – als op organisaties die screenen. Kandidaten krijgen meer rechten terwijl van organisaties wordt verwacht dat zij meer verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten kunnen aantonen dat de nieuwe Europese wet- en regelgeving wordt nageleefd.’
 

Belangrijkste punten uit de AVG voor kandidaten

  • ‘Waar kandidaten nu recht hebben op correctie en verwijdering, wordt daar in mei 2018 het recht op vergetelheid of het gegevenswissingsrecht aan toegevoegd. Kandidaten kunnen bij een organisatie aangeven dat hun gegevens niet langer bewaard mogen worden en haar verzoeken deze te wissen. Het nieuwe recht is breder. Het gaat niet meer alleen om het verwijderen van onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens. Maar er zijn uitzonderingen; soms verwerkt een organisatie gegevens omdat een wettelijke verplichting dat bepaald.’
  • ‘Het recht op informatie bestond al, maar het wordt uitgebreid en nader gespecificeerd. Zo is expliciet opgenomen dat de persoonsgegevens verwerkt moeten worden op een manier die transparant is voor kandidaten; organisaties moeten melden dat de persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt, waarom dit gebeurd en door wie. 
 

Belangrijkste punten uit de AVG voor (screenings)organisaties

  • ‘Wanneer organisaties persoonsgegevens verwerken moeten zij dit nu melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingsplicht komt te vervallen, maar men moet volgend jaar wel kunnen aantonen zij aan de privacyregels voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door het bijhouden van een register waarin alle informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt direct terug te vinden is. Om welke gegevens gaat het? Op welke manier zijn ze verkregen? En met wie worden ze gedeeld? Zo’n register maakt alles direct inzichtelijk en dat is handig, mochten kandidaten bijvoorbeeld vragen hebben.’
  • ‘Wanneer kandidaten een beroep doen op het recht op vergetelheid of het gegevenswissingsrecht, zal de organisatie waar het verzoek binnenkomt haar leveranciers en andere organisaties in het traject daarvan op de hoogte moeten stellen. Dit domino-effect zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens uit alle systemen worden verwijderd.’
  • ‘Tenslotte zijn organisaties verplicht een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren wanneer de verwerking van persoonsgegevens een hoog privacyrisico heeft. Dit houdt in dat je als organisatie, al dan niet door een door een externe partij, de privacy risico’s in kaart brengt om – mocht dat nodig zijn – extra (veiligheids)maatregelen te kunnen treffen. Binnen organisaties wordt de bewustwording van de privacy vergroot, wat een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.
‘Die nieuwe wet- en regelgeving die de AVG met zich meebrengt sluit naadloos aan bij de principes die Validata Group sinds zijn oprichting in 2009 hanteert,’ zegt Mirjam. ‘Zoals een transparante, efficiënte bedrijfsvoering bijvoorbeeld, of een gebruiksvriendelijk screeningsproces waarin kandidaten centraal staan.’
Bron/auteur: Mirjam Peer
Publicatiedatum:08 november 2017


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord