Missie/visie


Onze missie

Faciliteren in het screeningsproces
De Validata Group is een jonge, klantgerichte onderneming, overtuigd van de kracht van transparantie en integriteit. Als marktleider op het gebied van het screenen van mensen en organisaties helpen wij onze opdrachtgevers om, wereldwijd, veel betere beslissingen te nemen bij het aangaan van nieuwe, of het continueren van bestaande samenwerkingen.  De Validata Group levert via haar dienstverlening een concrete bijdrage aan een beter functionerende en veiligere omgeving, waardoor de kans op materiële of immateriële schade aantoonbaar afneemt. Onze opdrachtgevers weten dat zij dankzij Validata Group tegelijkertijd ook voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en toenemende compliance eisen.

De Validata Group biedt haar diensten aan via de labels CV-OK, Vrijwilliger-OK en Wonen-OK. Wij begeven ons met dit, vaak complexe proces, in de directe en persoonlijke omgeving van een kandidaat, een medewerker, een vrijwilliger of een huurder, en besteden om die reden continu aandacht aan cruciale randvoorwaarden als privacy, beveiliging en beleving. Onze klantgerichtheid vertaald zich naar de drie merken en manier waarop wij kandidaten, vrijwilligers en huurders ondersteunen in hun screening. De combinatie van inhoudelijke kennis, innovatieve kracht en flexibele software geeft ons de mogelijkheid om continu te zoeken naar verbeteringen om onze markten nog beter te kunnen bedienen.
Kenmerkend voor de Validata Group is de langdurige samenwerking en de sterke relatie die is opgebouwd met andere bedrijven, organisaties en mensen. De kracht van het netwerk van specialisten, partners en ook opdrachtgevers, wordt optimaal ingezet ten behoeve van de vooruitgang van de dienstverlening. De overtuiging dat eenieder vanuit eigen kracht de beste bijdrage kan leveren vertaald zich ook naar de manier waarop wordt omgegaan met alle medewerkers van de Validata Group, of ze nu vast of tijdelijk aan ons zijn gebonden.


Onze visie

Behoefte aan transparantie groeit

De Validata Group is in 2009 opgericht vanuit de gedachte dat de behoefte aan het screenen van personen alleen maar zal toenemen en dat innovatieve software de enige manier is om dit complexe proces op een vriendelijke manier goed te borgen.
Werkgevers, overheden, NGO’s, woningbouwcorporaties, makelaars, scholen, sport- en andere verenigingen werken dagelijks met mensen van verschillende achtergronden en uit verschillende landen. Dankzij de toenemende mobiliteit en individualisering van mensen, groeit de onzekerheid en het potentiële risico bij alle organisaties terwijl die het liefst willen vertrouwen op de integriteit van de mensen met wie zij samenwerken. Deze organisaties worden ook steeds vaker geconfronteerd met een toename aan  wet- en regelgeving en compliance eisen als gevolg van crises, terrorisme en maatschappelijke opinie. Ze zien zich verplicht om steeds kritischer te kijken naar alle invloeden en de manier waarop zij hun risico kunnen en mogen managen.

De Validata Group bevindt zich midden in dit speelveld. Het screenen van mensen is een complex proces, waarin algemene vraagstukken zoals integriteit, transparantie, privacy en beveiliging een steeds grotere rol spelen.  Dergelijke  gespecialiseerde vraagstukken worden steeds vaker uitbesteed aan mondiale organisaties als de Validata Group.
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord